Dahilde İşleme Rejimi’nde olumlu değiliklikler

Dahilde İşleme Rejimi (DİR)tebliğinde değişiklik yapıldı.16.3.2017 tarih ve 30009 sayılı RG yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/3 Sayılı değişiklikler fiyat dalgalanmaları sonucu oluşan döviz farklılıklarına çözüm getirecek.
Değişiklikler RG aşağıdaki şekilde yayımlandı.
MADDE 1–20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 17 nci maddesine dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
‘(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, bu Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.’
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
‘Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 29 – (1) Bu Tebliğin 17’nci maddesinin onuncu fıkrası hükmü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dâhil) dâhilde işleme izin belgeleri için de uygulanabilir.’
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini
Ekonomi Bakanı yürütür.
Yukarıdaki değişiklikler DİBB
sahiplerine nasıl yansıyacak ?

2006/ 12 sayılı DİR tebliği Tanımlar ;
h) Döviz kullanım oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını
17. maddenin 9 fıkrasında döviz
kullanım oranları;

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 70, bunun dışında kalan sektörler için azami yüzde 80’dir.
Bu değişiklikten önce örneğin makine sektöründe hammadde olarak sac alımı yapan bir firmanın planladığı fiyatlarla döviz kullanım oranı yüzde 80 olan bir belge alması sonrasında ithalat yaptığı dönemde demir–çelik fiyatlarında artış meydana gelmesi ile döviz kullanım oranını aşması durumunda müeyyide uygulanacaktı. Son değişikliklerle bu durum ceza olmaktan çıkıyor.
DİB kapsamında hammadde alımlarında piyasalarda meydana gelen fiyat dalgalanmaları sonucu planlanan fiyatlardan daha pahalıya alım yapılıp döviz kullanım oranı (CIF İTHAL / FOB İHRAÇ ) aşılırsa döviz kullanım oranı yeniden tespit edilebilecek.
Aynı hüküm bu nedenle ceza uygulanarak kapatılan ancak cezası tahsil edilmeyen belgelere de uygulanabilecek.

Sayı: 1089 – Tarih: 21.03.2017

About Ahmet ÖZENALP

1953 doğumluyum. Yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladım. 1984 yılında Gümrük Müşaviri oldum. Mesleğimi halen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak sürdürmekteyim.1998 Yılında Bugümder’in Kurucu Başkanı oldum.Bu görevimi aralıksız 10 yıl sürdürdüm....

Check Also

Serbest Bölgeler Kanunu’nda değişiklik yapıldı

24.02.2017 tarih ve 29989 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla 3218 Sayılı Serbest Bölgeler …

Watch Dragon ball super