Dış ticarette risklere dikkat…

Dış ticarette risklere dikkat…

Küresel piyasaların finansman sıkıntı çektiği zamanlarda dış ticarette riskler başlar.
İhracat yaparsın, parası gelmez.
Malı gönderirsin, mal çekilmez.
Liman masrafları, antrepo ve nakliye, diğer masraflar mal bedelini aşar.
Onun için, içinde bulunduğumuz zamana dikkat edip, riskleri buna göre belirlemek ve tedbirleri buna göre almak gerekir.
Konuyu, Arap Baharı döneminde Ortadoğu ülkelerinde başlayan kargaşa nedeni ile köşemde yazmıştım.
“Deniz yolu taşımasında malın karşı tarafa teslim edilememesi hali” başlığıyla yazdığım yazıda, karşılaşılan bazı sorunlara dönük fikirlerimi ifade etmiştim.
Benzeri konularda yine açıklama yapmam için mailler geliyor.
Bir e-postada “malın değeri 3500 dolar, oluşan masraf 20.000 dolar” diye okuyucum dert yanıyor.
Maalesef, dış ticaretin kazancı kadar riskleri de var.
Bunun için yazımın başlığına
“Dış Ticarette Riskler” dedim.
Bunların içinde her zaman ihracat yapılan ülkenin Makro–sosyo–ekonomik ve politik yapısı ile ilgili riskler, partnerin kredibilitesi, kur riski, finansman vs. riskler barındırıyor.
Elbette sözleşme nasıl kuruldu, hangi kuralları içeriyor; bunları bilmek gerekir.
Ama genel olarak şunu iyi bilmek gerekiyor ki; yükleyici sıfatınız tahtında, konteyner muhteviyatı yüklerinizin, alıcısı tarafından çekilmemiş olmasına bağlı olarak, doğmuş ve doğacak her türlü masraf, hasar, zarar ve cezalardan dolayı firmanızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1207. maddesine göre sorumluluğu var.
Aynı şekilde Deniz Ticaret Hukuku, Milletlerarası Sözleşmeler, CMR Konvansiyonu da dahil konuya bu şekilde yaklaşmışlar.
Özetle karayoluyla da denizyoluyla da durum bu.
Şayet taşıyan süresi içinde konuyu takip edip parasını talep ederse ödemek zorundasınız.
Ancak tüm bu navlun alacaklarının bir yılda zaman aşımına uğradığının ihracatçı firmalar tarafından bilinmesinde yarar var.
MADDE 1246- (1) 1188inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gemi kira sözleşmeleri ile zaman çarteri sözleşmeleri ve navlun sözleşmelerinden veya konşimentodan veya onun düzenlenmesinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar.
Sonuç olarak, taşıma konusunda düzenlemeleri de dikkatle okuyup, muhtemel rizikoları önceden görmek ve düzenlemeleri mutlaka bilen biri ile incelemekte fayda var.
Yoksa ihracatçımızın kendisini yüzbinlerce dolarlık bir alacak davasının içinde buluvermesi içten bile değil.

Facebook
Sayı: 1074 – Tarih: 06.12.2016

About Ahmet ÖZENALP

1953 doğumluyum. Yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladım. 1984 yılında Gümrük Müşaviri oldum. Mesleğimi halen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak sürdürmekteyim.1998 Yılında Bugümder’in Kurucu Başkanı oldum.Bu görevimi aralıksız 10 yıl sürdürdüm....

Check Also

Beklenen tebliğ yayımlandı

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin türk bayrağına geçişine ilişkin tebliğ (tebliğ no: …

Watch Dragon ball super