Endonezya, Pakistan, Vietnam’dan ithal tekstil ürünlerinin vergisi yükseldi,

Geçtiğimiz haftalarda eko haberin 1080 sayısında “Pakistan STA” başlığı ile yazdığım yazı okuyanlar hatırlayacaklardır. “STA”nın Türk tekstil sektörüne ciddi olumsuz etkileri olacağını ifade etmiş ve tekstil sanayinin önde gelenlerinin 24.12.2016 tarihinde yapılan toplantıda Ekonomi Bakanına endişelerini dile getirdiklerini yazmıştım. STA ile ilgili çalışmalar devam ededursun, yılbaşında yayımlanan ithalat rejim kararına ek kararla (31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı RG1.Mükerrer) vergiler yükseltildi.
Bilindiği gibi geçen yıl Gelişme Yolundaki Ülkeler statüsünde yer alan Endonezya, Pakistan,Vietnam bu statünün vergi avantajını kullanıyordu. 31 Aralık’ta yayımlanan ithalat rejim kararına getirilen yeni düzenleme ile (Ek kararla) Endonezya,Vietnam, Bangladeş, Pakistan için tekstil ürünlerinde tercihli yani indirimli vergi uygulanmaması kararı alındı. Kararın EK 3’ünde yer alan
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER LİSTESİ’nde GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (G.Y.Ü.)’den Endonezya, Pakistan, Vietnam ve EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (E.A.G.Ü.)’den Bangladeş’in karşısında yer alan Hariç Sektör(ler) sütununa S-11a (50-60 arası fasıllar), S-11b (61,62,63. Fasıllar) konularak tekstil ürünleri vergi indirimi dışına çıkarıldı.
01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren bu karar için herhangi bir geçiş süreci düzenlenmediğinden söz konusu ülkelerden bu tarihten önce yüklenen, yolda olan, antrepolar ya da limanlarda kısacası gümrüklü sahalarda bulunan ürünler için düzenlenen FORM-A belgeleri geçersiz hale geldi.
Gümrük tarifeleri gümrükçülüğün en önemli unsurlarından biridir. Tarifenin doğru tespiti kararların iyi okunması, anlaşılması ve iyi yorumlanması işin tekniğinin gereğidir.
Hazır bilgisayar programları elbette bir kolaylıktır ama gümrükçü okuduğunu iyi anlamak zorundadır. Yoksa hem madden, hem manen zarar görürsünüz. Rejim kararları henüz merkezi bilgisayar sistemiyle uyumlu hale getirilemedi. Bu nedenle vergiyi oluşturan unsurları yayımlanan rejim kararının derinliklerine inerek incelemek ve tercihli sistemden çıkarıldığını görmek gerekir. Aksi takdirde binlerce lira ceza kaçınılmazdır. Özetle Merkezi Bilgi sistemini kullanarak, firma adına oluşturulan beyannamelerde GYU anlaşma kodunun seçersen cezai müeyyide ile karşılaşmak durumunda kalırsın.
Nitekim onlarca firma bu teknik ayrıntı nedeniyle, hatırı sayılır para cezası yedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından merkezi bilge sisteminde bu doğrultuda bir güncelleme yapılıncaya kadar bu konuda dikkat gerekir.
Çıkış ülkesi ve menşei Endonezya olan 5402 tarife pozisyonundaki POLYESTER İPLİK için GYU muafiyeti girildiğinizde. Bunun teknik olarak anlamı sistemi “Bu GTİP ve Menşe ülke için uluslararası anlaşma kullanıyorsunuz demektir. Halbuki, artık FORM-A kullanılamaz.
Aksi takdirde GK 234 -1-a maddesi devreye girer.”
a) 15 inci maddede belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri1 ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark yüzde 5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerinden2 ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.
(11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G. 6455 s.k. ile değişik)
Sayı: 1081 – Tarih: 24.01.2017

About Ahmet ÖZENALP

1953 doğumluyum. Yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladım. 1984 yılında Gümrük Müşaviri oldum. Mesleğimi halen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak sürdürmekteyim.1998 Yılında Bugümder’in Kurucu Başkanı oldum.Bu görevimi aralıksız 10 yıl sürdürdüm....

Check Also

Beklenen tebliğ yayımlandı

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin türk bayrağına geçişine ilişkin tebliğ (tebliğ no: …

Watch Dragon ball super