İl bazında rekabetçilik araştırmaları ve Bursa sonucu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliği ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan “İl Bazında Rekabet Endeksi Raporu” 09 Aralık 2016 tarihinde açıklandı. Genel endekse göre en rekabetçi ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir. Onu Antalya, Kocaeli, Muğla takip ediyor. Sonra Eskişehir, Bursa, Denizli, Tekirdağ geliyor.
Rekabet gücü en düşük son üç il ise Şanlıurfa, Muş ve Şırnak oldu. Trabzon, Rize ve Artvin yükselişte; Zonguldak, Mersin ve Adana ise rekabet gücünü kaybediyor.

“İl Bazında Rekabetçilik Endeksi” oluşturulurken belirlenen temel hedefin, bölgelerin rekabet güçlerini artırmaya ve markalaşmaya katkıda bulanmak, yatırım alanlarına ve değiştirilmesi gereken politikalara yardımcı olmak olarak açıklanmıştır. EDAM Başkanı Sinan Ülgen’in açıklamaları aslında raporun amacı hakkında yeterli bilgiyi veriyor.
“Türkiye’nin geleceği için rekabetçilik şart” başlıklı konuşmasında EDAM başkanı özetle şöyle diyor:
“Türkiye için bir rekabet endeksi” raporunun, Türkiye’nin daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasının belki de yegâne yolu olan rekabetçilik konusunun gündemde tutulmasını amaçladığını belirtmektedir. “Ülkelerin rekabetçiliğini karşılaştıran birçok çalışmadan ayrı olarak, bu çalışmanın il bazında yapılması, rekabetçiliğin artırılması adına yerel yönetimlerin ve sivil inisiyatiflerin neler yapabileceklerine de açıklık kazandırmaktadır. Bu çalışma sayesinde yaşadıkları şehirlere daha iyi bir büyüme ve kalkınma perspektifi kazandırmak isteyen yerel yöneticiler, endeksin içerdiği 8 farklı alt endeksi yakından inceleyerek, ağırlık vermeleri gereken reformları görebilecektir. Nihayet bu çalışma EDAM’ın ilk kez 2008 yılında yayınladığı rekabetçilik çalışmasının bir devamı niteliğindedir. Bu rapor sayesinde çalışmanın ilk yapıldığı 2009 yılına oranla hangi şehirlerimizde genel ortalamaya oranla daha yüksek veya daha düşük bir gelişme olduğu görülebilmektedir. Bu iki farklı düzlemdeki, hem sabit hem de dinamik karşılaştırma imkanı veren metodolojimizin, illerimizin birbiriyle sağlıklı bir rekabetçilik yarışı içinde olmalarına katkıda bulunacağını ümit etmekteyiz.”
Bu önemli raporun iller bazında değerlendirileceğini umuyorum. Yayımlanma tarihi üzerinden uzunca bir zaman geçti. Rapor halen Bursamızda kapsamlı bir şekilde değerlendirilmedi. Bursa’da rapor hakkında yazı yazan da çıkmadı. Raporu EDAM sayfasından birkaç kez okudum. Raporun içinde Bursa’nın bulunduğu durum hakkında özel bir analiz yapılması gerekir. Kaçıncı sırayız? Hangi konuda rekabetçiyiz? Hangi konuda rekabetçiliğimizi yitirdik? Eğitimde, sanayide, belediyecilik hizmetlerinde Bursa’nın durumu ne? Kimseden bu konuda ses seda çıkmadı. Hâlbuki bu rapor, yerel gazetelerimizde köşe yazarlarımız tarafından ciddi şekilde incelenmeli. Bursa durumuna ışık tutmalı, gerektiğinde rapor sonuçları ile ilgili olarak ilgili kurumların dikkati çekilmeli idi. Böyle bir konuda bir hazırlık olmayınca iş başa düştü. Ben yine de iyi niyetle BTSO, belediyemiz ve sivil toplum örgütlerimizin bu konuyu değerlendirmelerini bekleyeceğim. Konuyu geçtiğimiz hafta Sayın Mustafa Taşdelen Bey’in ev sahipliğinde toplanan Best Grubu’nda çok kısa (birkaç dakika) dile getirmeye çalıştım. Ancak toplantının sonu olduğu için yeterince üzerinde duramadık. Sonuç olarak, bu önemli raporun, sonuçlarını gazetemde, köşemde yazmanın iyi olacağına karar verdim. 2014 yılı Birleşik Rekabet Endeksi, sekiz alt endeksin birleşiminden oluşmuş. Sekiz alt endeksin birleşiminden oluşan bileşik rekabetçilik endeks değerlerine göre, 2014 ve 2008 endekslerinde ilk ondaki il sıralamasında anlamlı bir değişiklik olmamıştır. İlk üç sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yer almaktadır. İlk on içinde Antalya, Muğla ve Denizli sıralamasını yükselten iller olurken, Kocaeli, Eskişehir ve Bursa’nın sıralamasında birer basamak gerileme görülmektedir.
2014 yılı Bileşik Rekabet Endeksi Sıralaması
(1) İstanbul 100 – (2) Ankara 78,6 – (3) İzmir 57,5 (4) Antalya 56,1 – (5) Kocaeli 54,5 – (6) Muğla 50,8 – (7) Eskişehir 48,3 – (8) Bursa 43,3
2014 yılı Bileşik Piyasa Büyüklüğü Endeksi Sıralaması
(1) İstanbul 100,0 – (2) Ankara 30,1 – (3) İzmir 21,1 – (4) Antalya 12,6 – (5) Bursa 10,9
2014 yılı Finansal Derinlik Endeksi Sıralaması
(1) İstanbul 100 – (2) Ankara 81,8 – (3) Muğla 54,7 – (4) İzmir 52,4 – (5) Antalya 50,9 – (6) Kocaeli 48,3 – (7) Denizli 43,4 – (8) Eskişehir 42,6 – (9) Bursa 40,9
2014 Emek Piyasaları Endeksi Sıralaması Tekirdağ 100,0 – (2) Kocaeli 91,8 –(3) Antalya 91,6 – (4) Muğla 90,5 – (5) Yalova 89,5 – (6) İstanbul 88,0 – (7) Ankara 87,0 – (8) Bursa 86,9
BURSA’NIN DÜŞÜŞ ENDEKS SIRALAMALARI
*2008 yılındaki Rekabet Endeksi verilerine göre 7. Sırada yer alan Bursa’mızın 2014 yılı verilerine göre 8.sıraya gerilediği görülmektedir.
*Finansal Derinlik Endeksine göre 6. Sıradayken 9. Sıraya gerilemiştir.
*Emek Piyasaları Endeksine göre 2008 yılında 4. Sıradayken 8.sıraya doğru gerileme görülmekte.
*İnsan Sermayesi Endeksine göre 12. sırada yer alan Bursamız 2014 yılı verilerinde 17. sıraya gerilemiştir.
*Yaratıcı Sermaye Endeksine göre ise 2008 ve 2014 yıllarındaki verilerde değişme olmamış 12. sırada yer almıştır.
*2008 yılında Sosyal Sermaye Endeksinde 9. sırada yer alırken 2014 yılında 22. sıraya kadar gerilemiştir.
*Fiziki Altyapı Endeksinde 2008 yılında 16.sıradayken 2014 yılında 26. sıraya kadar düşmüştür.
“İl Bazında Rekabetçilik İndeksi” pek çok ilimize, belediyelere, ticaret ve sanayi odalarına ve il özel idarelerine, rekabetçiliklerini geliştirmek açısından ilham kaynağı olmalıdır. Aslında raporun önemi, sağlayacağı faydalar EDAM Başkanı’nın konuşmasında özet olarak yansıtılmıştır. Değerli okuyucular; bu hafta EDAM raporu hakkında genel bir bilgi verdik. Düşüşler sorgulanmalıdır. Bursamız 7 konu da düşüş yaşamıştır. İlerde bu konuya yine değineceğim. Bu haliyle bile bana ayrılan yerin neredeyse bir katını aştım.
Aslında her bir düşüşü ayrıntılı olarak analiz etmek mümkün. Bursa’nın yetkilileri, bu raporu inceleyin ve tedbirinizi alın. Çünkü Bursa bunları hak etmiyor.
Yazıların Kopyalanması veya farklı bir yerde yayınlanması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur.
Sayı: 1079 – Tarih: 10.01.2017

About Ahmet ÖZENALP

1953 doğumluyum. Yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladım. 1984 yılında Gümrük Müşaviri oldum. Mesleğimi halen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak sürdürmekteyim.1998 Yılında Bugümder’in Kurucu Başkanı oldum.Bu görevimi aralıksız 10 yıl sürdürdüm....

Check Also

Beklenen tebliğ yayımlandı

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin türk bayrağına geçişine ilişkin tebliğ (tebliğ no: …

Watch Dragon ball super