Tekstil ürünlerinde referans fiyat farklarını talep eden firmaların kayıt pencereleri kapatıldı.

Referans fiyat ve gözetime tabi tekstil ürünleri ithali yapan firmalar, kendilerinden referans fiyat adı altında fazla vergi alındığına inanarak, gümrük idarelerinden paralarını geri almak için işlem başlatmıştı. Bir kısmı konuyu dava aşamasına getirmiş, bazıları mahkeme kararlarına istinaden fazla ödedikleri vergileri geri almışlardı.
Geri alma işlemlerinin çoğalması üzerine, Gümrük Teşkilatı ve Ekonomi Bakanlığı harekete geçmiş, bu yola başvuran firmalar ikaz edilmiş, davalarını veya taleplerini geri almaları konusunda uyarılmıştı. Bu uyarı sonrası bazı firmaların taleplerinden vazgeçtikleri bilinmektedir. Uyarılara kulak asmayan, taleplerini geri almayan firmaların gümrüğün tek pencere sisteminde bulunan, e- kayıt sistemi Ekonomi Bakanlığının isteği üzerine kapatıldı. Tek pencere sisteminden kayıt alınan gözetime ve kayda tabi tekstil ürünlerinin yetkisi bilindiği gibi Ekonomi Bakanlığındadır. Kayıt sisteminin kapanması demek, firmanın gözetime tabii tekstil ithalatı yapamaması demektir. Tekstil ürünleri ithalatı 2010/1 sayılı tebliğ kapsamında yapılmaktadır.
Dış Ticaret Müsteşarlığının Tekstil ürünleri ithalatı, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 31.12.2009 tarihli ve 27449 2.Mükerrer sayılı R.G. yayımlanan (Tebliğ No: 2010/1)   tebliğ kapsamında yapılmaktadır.
Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ; EK-1’de fasıl numarası ile gümrük tarife pozisyonu (GTP) belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Kayda alma MADDE 2- (1) Bu Tebliğ’in birinci maddesinde belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen ve EK-2’deki listede gösterilen ‘Kayıt Merkezleri’ ne kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir ‘Kayıt Belgesi’ düzenlenir.
(2) Bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.
İthalat MADDE 3- (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, bu Tebliğ’in ikinci maddesinde belirtilen ‘Kayıt Belgesi’ veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur.

2015 yılından itibaren kayıt belgesi sistemi, tek pencere sistemine entegre edilmiştir. Bunun sonucu olarak; beyannamelere ekli, mühürlü gözetim ve kayıt belgeleri yerine, sistem üzerinden İhracatçılar Birliklerince 20 haneli referans numarası verilmeye başlanmıştır. Dolayısı ile beyanname üzerinde 20 haneli referans numarası ile belirtilen TPS kayıt belgesi, Ekonomi Bakanlığı’nın yetkisindedir. Ekonomi Bakanlığı’nın veya onun adına gümrük idarelerinin kayıt sistemini kapatma işleminin hukuki olup olmadığı tartışılır. Hiç bir kurumun, vatandaşa kanunsuz yaptırım uygulama hakkı bulunmamaktadır. Mahkeme kararı ile fazla ödediği vergisini geri alan işletmeye, kişiye, kurumlar nasıl baskı yapılabilir? Böyle bir uygulama, mahkemede davası görülmekte olan işlemler nedeniyle veya mahkeme kararı ile idareden fazla ödediğine inandığı vergiyi geri alma işlemini yapan firmayı cezalandırma demektir. Bu ise hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Çünkü aynı konuda benzer işlemler için verilmiş onlarca mahalli idare kararı ve yüksek mahkeme içtihattı bulunmaktadır. Ek vergi almanın yolu bellidir. Vergi kanunla konulur, kanunla alınır. İdare aleyhine, yeni bir karar çıkmasını önlemek adına firmaların kayıt pencerelerinin kapatılması, bu konuda firmalara baskı yapılması üzerinde karar vericiler bir kez daha düşünmelidir.
NOT : Bu yıl EkoHaber gazetesi 22 yılını kutluyor bir işletmenin kuruluşundan bu yana 22 uzun yılını izlemek onun, çok uzun yıllarına eşlik etmek sanırım bir ayrıcalıktır. Ben bu ayrıcalığa fikir aşamasından kuruluşuna ve 22 yılına şahit olan şanslı kişilerden biriyim. Eko haber gazetesini ona hayat veren yazan çizen tüm emekçilerini kutluyorum. Tabi bütün bunlar için arkadaşımız dostumuz
Tahsin beyi içtenlikle kutluyorum.

Sayı: 1091 – Tarih: 04.04.2017

About Ahmet ÖZENALP

1953 doğumluyum. Yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladım. 1984 yılında Gümrük Müşaviri oldum. Mesleğimi halen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak sürdürmekteyim.1998 Yılında Bugümder’in Kurucu Başkanı oldum.Bu görevimi aralıksız 10 yıl sürdürdüm....

Check Also

Serbest Bölgeler Kanunu’nda değişiklik yapıldı

24.02.2017 tarih ve 29989 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla 3218 Sayılı Serbest Bölgeler …

Watch Dragon ball super